گروه زیارت چهارده معصوم - شعبانیه VIP

تاریخ سفر : (شمسی) 1402-11-23

(میلادی) 2024-02-12

در یک سفر معنوی زیارت خانه خدا و زیارت رسول خدا و همه ائمه اطهار علیهم در عربستان و عراق و ایران با خدمات وی آی پی و امکانات عالی 

قیمت : یک ماه قبل از سفر اعلان می گردد

ثبت نام